Пресконференция по проект „Младите хора от България и Македония заедно за туризъм като здравна превенция“

12 август 2020 година. Пресконференция по проект „Младите хора от България и Македония заедно за туризъм като здравна превенция“ се проведе в Благоевград.

На събитието Димитър Маникатов, управител на Фондация „Профилактика за здраве“ – водещ партньор по проекта, даде разяснения и отговори на въпроси на присъстващите.

Сериозен интерес проявяват собственици на туристически обекти, на здравни и спа центрове и на хора, свързани с услугите, касаещи нашето здраве.

Фондация „Профилактика за здраве“, заедно с македонския си партньор „Център за развитие на Североизточен планов регион“, Куманово, участва в проект за насърчаване на здравния туризъм и здравната превенция чрез използване на уелнес и спа услуги, продукти и обекти, които могат да помогнат на хора с физически и двигателни проблеми, както и хора със специални потребности.

Основна дейност на проекта е изграждането на игрище за деца и деца с увреждания в община Крива Паланка, което ще включва игрище за миниголф и площадка за фитнес на открито, чрез които да се помага на хората с проблеми, посочени по-горе.

All participants received Set of materials (agenda, invitation and presentation handouts), as well as a T-shirt and other promotional materials.

Всички участници получиха комплект материали (дневен ред, покана и презентация, както и тениска и други промоционални материали.

Предвид Covid-19 всички участници бяха с предпазни маски и на разстояние един от друг на повече от метър и половина.

Проектът е предназначен към здравния маркетинг, уелнес и спортен туризъм в региона и сред младежите в градовете Благоевград и Крива Паланка. Предстои изграждането на с медицинско оборудване, което ще се използва за здравни и туристически цели за деца от училищата от двете страни на границата. Очакват се обучения и прегледи за подобряване на здравето на младите и в същото време насърчаване на туризма сред младото население от трансграничния регион.

Тази публикация е направена с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Интеррег-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония.