Общинската болница „Свети Мина“ в Пловдив не може да функционира като специализирано лечебно заведение за коронавирус. Причината – тя няма финансова и техническа обезпеченост.

Преди известно време от Регионалната здравна инспекция взеха решение тя да бъде преструктурирана за лечение на COVID-19 и вместо със 137 легла ще има 60.

Началникът на отдел „Здравна политика“ в Община Пловдив д-р Калин Калинов обясни, че преди 10 години болницата е била във фактически фалит, но с предприетите мерки на общинско ниво тя отново е вдигната на крака. По думите му не е изпълнено нито едно условие лечебното заведение да бъде превърнато в инфекциозна болница. То се намира в центъра на града и покрай него минават основни пътни артерии. Няма и необходимото отстояние от други сгради.