В Гоце Делчев удължиха срока на действие на вечерния час за децата и младежите до 18 години. Това стана със заповед на временно изпълняващия длъжността кмет на общината Валери Сарандев.

Непълнолетните няма да имат право да излизат навън във времевия отрязък от 21 до 6.30 часа. Изключение правят посещение на личен лекар, аптека, болница или хранителен магазин.

Гражданските бракове ще се сключват в зали с до 10 гости и в присъствието на младоженците, длъжностно лице по гражданско състояние, фотограф и свидетели. Те трябва да спазват разстояние от 1,5 метра.