На 77 години почина майсторът на акростиха от Благоевград Йордан Тонев. Той беше активен член на творческото обединение „XXI век“ към местното читалище „Никола Й. Вапцаров“.

Йордан Тонев е автор на няколко книги. Последната от тях беше издадена за 75-годишината на видния общественик. Тогава той отбеляза празника заедно с негови приятели и други членове на творческото обединение.

Поклон пред паметта му!