Заплатите на медицинските и немедицинските специалисти в МБАЛ „Иван Скендеров“ в Гоце Делчев ще бъдат увеличени с между 21 и 23%. Това решиха на последното си заседание за 2020 година местните парламентаристи.

По предложение на управителя д-р Петър Филибев от следващата година санитарите в болницата ще получават по 650 лева основно трудово възнаграждение. Медицинските сестри ще получават основна заплата в размер на 900 лева, старшите сестри ще се разписват срещу 950.

Основното заплащане на лекар със специалност става 1200 лева, а на началник на отделение 1300 лева. „Надяваме се, че нещата с тези нови дейности, които ще осъществяваме, да се инсталация, което ще доведе до икономия на средства. Мисля, покриват тези разходи. В четвъртък пуснахме и кислородната че ще се справим с увеличението на заплатите“, коментира д-р Филибев.

Решението беше взето с 21 гласа „за“, а двама общинари си дадоха самооотвод.

На днешното заседание стана ясно още, че се налага промяна в числеността и структурата на медицинския и немедицинския персонал във връзка с новото отделение, което ще работи в МБАЛ „Иван Скендеров“, а именно това по инвазивна кардиология. Промяната е по искане на РЗИ – Благоевград и агенцията по медицински надзор.

От комисията по здравеопазване предложиха управителя на лечебното заведение да извършва периодични проверки и да прекратява трудовите правоотношения с немедицинските специалисти, достигнали пенсионна възраст.