Общинската администрация в Гоце Делчев стартира разработването на план за развитието на града и прилежащите към него села в следващите 7 години.

От екипа на кмета Владимир Москов приканват жителите на общината да попълнят анкетни карти, които са публикувани на фейсбук страницата на общината. Желанието на общинското ръководство е продиктувано от изискване в акона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС.

От там обясняват, че участието на гражданите в изработването на плана би гарантирало реалистичността и качеството му.