Дигиталната среда е новото място за процъфтяване на бизнеса днес. За това явление допринасят нарастващата Интернет аудитория и неограничените възможности на дигиталните способи.

Позиционирането на бранда в онлайн пространството е естествен ход в процеса на неговото развитие, за което обаче основна роля играе процентът на постигнатите продажби.

За тази цел съществуват 3 основни подхода за увеличаване на продажбите чрез маркетинг способи:

Въздействието на дигиталната реклама

Основното качество на рекламата като дигитален способ е силата й да въздейства на аудиторията. Дигиталната реклама има ключовата функция да привлече потребителя към посланията, визията и това, което бизнесът продава.

За да може вашата стока или услуга да достигне до по-голяма аудитория и съответно да постигне оптимален обем на продажби, то първата стъпка е да се стимулира потребителския интерес. Дигиталните инструменти за онлайн реклама позволяват да проучите аудиторията, да прецизирате релевантни рекламни послания, да изградите оптимален рекламен график и да позиционирате изготвената реклама в най-ефективните маркетинг канали.

Освен че дигиталните способи за реклама позволяват функционалност и гъвкавост, те предоставят възможност за създаване на креативно увличащо съдържание. Рекламата изпълнява ролята на презентация, която трябва да интерпретира отличителните характеристики на вашия продукт или услуга. За целта е необходимо да акцентирате върху оригинална идея, поднесена с правилните послания и апели към потребителите. Това ще ги мотивира да изберат вашия онлайн магазин и съответно да закупят вашия продукт или услуга.

Прецизността на сео подходите

Сео дейността е неизменен елемент от механизма на дигиталния маркетинг. С помощта на сео подходите и тактиките се оптимизира вашия уебсайт и в резултат той може да постигне по-горни позиции в онлайн търсачките.

За да се приложат най-ефективните сео подходи, то е необходимо да се извърши предварително проучване на потребителското търсене, тенденциите в пазарната ниша и конкурентните практики. Изследователската дейност предшества успеха на сео експертите, тъй като чрез нея се отсяват работещите тактики за оптимизиране и популяризиране на вашия уебсайт.

Едни от най-успешните сео подходи е да се подберат релевантни ключови думи, да се оптимизира уебсайта на онлайн магазина, да се публикува стойностно блог съдържание и да се приложат методите за линк-билдинг. Те се използват с цел популяризиране на вашия уебсайт, като същевременно му придават авторитет и по-голяма достоверност сред аудиторията. Сео експертите извършват непрекъснато проследяване и анализиране на уебсайта и неговите показатели, за да се минимизират възможните рискове под формата на неработещи линкове, неточно съдържание, правописни грешки на уебсайта и т.н.

Затова прецизността е основното качество на дигиталните сео инструменти, които анализират потребителското търсене и се прилагат в посока неговото удовлетворяване. В резултат, вашият бранд става по-разпознаваем и повече клиенти предпочитат да извършат покупката си точно от него.

Изграждане на връзка чрез формите за директен маркетинг

Дигиталните инструменти за осъществяване на директен маркетинг са несравнимо предимство по отношение на увеличаване броя на продажбите. Главната причина е, че потребителите са по-склонни да се доверят и да закупят от бранд, който полага усилия да комуникира с тях.

Формите за директен маркетинг са мобилните известия, съобщенията в личния профил на клиента и имейл бюлетините. Независимо от избраната форма, контактът между бранд и клиент осъществява сходни функции – информира за настояща или предстояща промоционална компания, изпраща персонализирани оферти и увеличава качеството на потребителското изживяване.

Продавайте повече и изградете успешна кампания с помощта на дигиталния екип на DigitalSpring.bg.

Използването на инструментите за дигитален маркетинг повишава авторитета на вашия бизнес и изгражда здрави връзки с клиентите. Доверието у аудиторията, от своя страна, е предпоставка за постигане на по-високи нива на продажби.

Заключение

Позиционирането на бизнеса в дигиталната среда дава значителни възможности за неговото популяризиране и дългосрочно развитие.

За постигането на по-голям брой продажби допринасят няколко фактора: прилагане на ефективни сео подходи, създаване на въздействаща реклама и осъществяване на двупосочна комуникация с клиентите посредством формите за директен маркетинг.

Ключовото условие за постигане на успех на всеки бранд е да се проучат потребителските нагласи и потребности, и да се изготви релевантна стратегия за тяхното ефективно задоволяване.